План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу.

ПРЕУЗМИТЕ ПЛАНОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ:


Основна школа "9. октобар"