Образац за месечни оперативни план рада наставника као и планови реализације наставе објављени су у одељку "ЗА НАСТАВНИКЕ"


Основна школа "9. октобар"