Прочитајте допис везан за исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19.
Оригинални документ