Школска 2022/23. година

Образац за припрему часа
Скица припреме за пројекат
Правилник о оцењивању ученика
Правилник о стручном усавршавању
Правилник о упутствима за утврђивање права на ИОП
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље
Правилник о поступању установе у случају дискриминаторног понашања


Школска 2021/22. година

        Образац за месечни оперативни план

 

Школска 2020/21. година

Допис школама - међународни дан људских права
Међународни дан људских права - материјал за ученике
Прилог - линкови
Образац: секција, додатна, допунска

Програм подршке - образац
Оперативни план рада наставника за септембар 2020. године

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања је припремио План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу, који је саставни део Правилника о посебном програму образовања и васпитања и представља полазну основу за планирање, организацију и реализацију наставе.

I разред - План реализације наставе
II разред - План реализације наставе
III разред - План реализације наставе
IV разред - План реализације наставе
V разред - План реализације наставе
VI разред - План реализације наставе
VII разред - План реализације наставе
VIII разред - План реализације наставе

Портфолио

Онлајн настава

 

Збирка одабраних прописа и формулара неопходних за планирање наставе

Стандарди