Путем сајта Основне школе "9. октобар" можете се упознати са календаром за школску 2020/21. годину. Школски календар садржи датуме: почетка и краја полугодишта, наставних субота, класификационих периода... Школски календар можете преузети овде.


Основна школа "9. октобар"

COVID-19