Наставници који су похађали обуку за критичко мишљење и решавање проблема, у склопу програма „Школе за 21. век“, покренули су пројекат под именом „Није лажа рециклажа“, који за циљ има сређивање школског простора одлагањем секундарних сировина на еколошки прихватљив начин.
Током овог и протеклог месеца, наставници укључени у пројекат реализовали су бројне припремне активности. Соња Миљковић и Милица Денић припремиле су анкетна питања и реализовале веб анкету на основу које је пројекат добио подршку великог броја ученика. Биљана Стојиљковић је одржала јавни час који је помогао да ученици ближе схвате појам и значај рециклаже. Немања Китановић је израдио техничку документацију.

До краја 2019. године потребно је реализовати набавку материјала од кога ће бити израђен посебан контејнер. Након израде, чланови ликовне секције ће се потрудити да му улепшају изглед, док ће чланови клуба програмера, помоћу микробита, додати звучне ефекте са циљем додатна мотивације.

 


Основна школа "9. октобар"

COVID-19