Крајем 2018. године завршен је први део припрема за почетак коришћења електронског дневника у Основној школи "9. октобар". Наставно особље је похађало иницијалну обуку за рад у систему и кренуло са формирањем базе података о ученицима. Други део припрема трајаће до почетка другог полугодишта када се очекује прелазак са папирног на електронски дневник.


Основна школа "9. октобар"