Pin It

Након приредбе уследило је сечење славског колача. Чланови стручног већа физичког васпитања, овогодишњи колачари, предали су славу стручном већу учитеља првог разреда.


Основна школа "9. октобар"