Основна школа "9. октобар" објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку добара - гасно уље екстра лако евро ел за шк. 2018/19. годину
(јавна  набавка  бр.2/2018).

Овде можете преузети:
Позив за подношење понуда
Конкурсну документацију


Основна школа "9. октобар"

Пријава за упис у први разред

Распоред наставе