0
0
0
s2sdefault

Часопис "Учитељ" који издаје Савез учитеља Републике Србије, има вишедеценијску традицију - 140 година излажења у унапређивању педагошке теорије и праксе у млађим разредима основне школе, богаћењу педагошке културе и стваралачких способности наставника. И стручни радови наших запослених публиковани су у овом часопису.


Педагог наше школе ДАНИЈЕЛА ВУКИЋ-ДЕНИЋ и учитељ ДЕЈАН ЈОКСИМОВИЋ су својим стручним прилозима о примерима добре праксе дали свој допринос у овом часопису и једни су од аутора у њему.


Основна школа "9. октобар"