Педагог наше школе ДАНИЈЕЛА ВУКИЋ-ДЕНИЋ и учитељ ДЕЈАН ЈОКСИМОВИЋ су својим стручним прилозима о примерима добре праксе дали свој допринос у овом часопису и једни су од аутора у њему.


Основна школа "9. октобар"

Правила понашања